Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arbetskläder i Kungsängen

Qualityshops Sweden AB
Org.nr: 556764-7887
Bolagets verksamhet ska vara att köpa och sälja barnartiklar, fritids- och friluvsartiklar, e-litteratur, konfektion och accessoarer till företrädesvis mammor. Köpa och sälja arbetskläder, skyddskläder och skor för profe ...