Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arbetskläder i Hörby

Byggbody AB
Org.nr: 556939-0213
Bolaget skall bedriva design och försäljning av arbetskläder samt annan därmed förenlig verksamhet.
Liptons Verktyg & Maskiner AB
Org.nr: 556932-0152
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och uthyrning av verktyg och redskap inom verkstadsindustrin, bygg, lantbruk, skydds- och arbetskläder inklusive skor, förbruknings- varor inom verkstadsindust ...