Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arbetskläder i Göteborg

abutiken HB
Org.nr: 969731-8146
Vi kommer att sälja arbetskläder till företag och hushåll. Vi kommer även att sälja fordonsrutor samt tillbehör och verktyg till företag och hushåll. Vi kommer att sälja lim och lister som är till för bilrutorna. Viss re ...
GOT to Trade HB
Org.nr: 969737-6078
Handel med byggvaror, arbetskläder, arbetsskydd, profilplagg och presentreklam. Konsultation inom avtalsrätt och försäljning inom ovanstående bransch.
Nigra AB
Org.nr: 556561-1562
Bolaget skall bedriva handel med sportartiklar, presentartiklar, konfektion, profil- och arbetskläder och ekonomiska konsultationer och mäkleriverksamhet, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka dä ...
No 1 Scaffolding Company AB
Org.nr: 556941-1175
Bolaget ska bedriva uppförande'byggnation av byggnadsställ- ningar, handel med och uthyrning av byggnadsställningar, fasad- arbeten och byggnadsverksamhet samt handel med dess tillhörande produkter. Bemanning, personalut ...
Peters Dandy Fashion AB
Org.nr: 556752-4813
Bolaget ska bedriva import, handel och agentur med konfektions- varor, handl med profil- och arbetskläder och presentartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Profile 75 AB
Org.nr: 556682-0881
Bolagets verksamhet ska bedriva försäljning av arbetskläder och profilkläder samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
TOPLUX AB
Org.nr: 556513-4045
Aktiebolaget skall bedriva handel med personlig skyddsutrustning, inklusive arbetskläder, samt handel med verktyg maskiner och förbrukningsmaterial riktade mot industrier och verkstäder, samt bedriva därmed förenlig verk ...