Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arbetskläder i Bollebygd

Hultafors Group AB
Org.nr: 556365-0752
Bolaget ska framtaga och utveckla förnödenheter såsom arbetskläder, arbetsskydd, verktyg, stegar och ställningar för i första hand yrkesbruk, framtaga och utveckla system för marknadsföring och försäljning av dessa produ ...
Hultafors Group Sverige AB
Org.nr: 556113-7760
Bolaget ska bedriva försäljning av verktyg, stegar, arbetskläder och liknande produkter samt därmed förenlig verksamhet.