Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Varberg

Jmind AB
Org.nr: 556978-1288
Föremål för bolagets verksamhet är marknadsbyråverksamhet, produktion av hemsidor, annonsförsäljning samt frilans- journalistik och därmed förenlig verksamhet.
Modat AB
Org.nr: 556636-0185
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning, handel med värdepapper samt stubbfräsning och därmed förenlig verksamhet.
Mötesplatsen i Norden AB
Org.nr: 556605-4192
Bolaget skall bedriva förmedling av personlig kommunikation genom media inklusive internet samt annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Tappa AB
Org.nr: 556792-6034
Bolaget skall bedriva förmedling av personlig kommunikation genom media inklusive internet samt annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Tappa Service AB
Org.nr: 556674-4990
Bolaget skall bedriva förmedling av personlig kommunikation genom media inklusive internet samt annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.