Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Valbo

Billudden AB
Org.nr: 556366-9299
Bolagets huvudsakliga verksamhet är marknadsföring, grafisk formgivning, affärsutveckling på konsultbasis, fastighets- förvaltning, annonsförsäljning och handel med kosmetiska produkter samt därmed förenlig verksamhet.
PrisonDate KB
Org.nr: 969743-5338
Ska bedriva förmedling av personlig kommunikation genom media intel internet samt annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.