Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Umeå

Abbe & Micke HB
Org.nr: 969731-8328
Webbsidor med annonsförsäljning.
E.R Progress HB
Org.nr: 969704-8156
Annonsförsäljning, Internet. Försäljning av distansutbildningar.
L & B Kontext AB
Org.nr: 556827-6157
Bolaget ska bedriva tidningsproduktion, medieproduktion, annonsförsäljning, webbkommunikation, reklamproduktion, reklam- rådgivning, textproduktion, foto, marknadsföring, projektledning, föreläsare, utbildning, handel me ...
Liwall Förlags AB
Org.nr: 556473-4795
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet med tidningar och tidskrifter, import och export av kolonialvaror, värdepappersförvaltning, reproverksamhet, tryckeriverksamhet, annonsproduktion, annonsförsäljning, dataregisterve ...
Punktpr AB
Org.nr: 556778-9424
Bolaget skall bedriva PR, reklam, mediabyrå och annonsförsäljning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.