Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Sundbyberg

Förlag och Reklam Interferens AB
Org.nr: 556245-8025
Bolaget skall bedriva konsultation och produktion inom annons- och reklam. Annonsförsäljning. Förlagsverksamhet. Avseende tidskrifts- och trycksakssektorn.
TVdagsse AB
Org.nr: 556787-2659
Bolagets verksamhet skall vara att ta fram TVtablåer på Internet och att bedriva annonsförsäljning och försäljning av TVtablåer.