Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Skövde

Group Estate Europe AB
Org.nr: 556982-4807
Bolaget ska bedriva IT-marknadsplats för uthyrning och försäljning av bostäder, lokaler och annonsförsäljning jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Skaraborgs-räcket HB
Org.nr: 969631-2041
Annonsförsäljning.