Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Segeltorp

Parse Media HB
Org.nr: 969736-9487
Publikation av veckotidning både i pappersform och på internet. Annonsförsäljning, marknadsföring.
SMM-Svensk Media & Marknad HB
Org.nr: 969671-1374
Journalistik, marknadsföring, annonsförsäljning samt grafisk produktion.