Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Nyköping

Annonsförsäljning i Sörmland AB
Org.nr: 556634-4551
Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäljning och förmedling av annonser och reklam samt därmed förenlig verksamhet.
Familjen A. Bard Sverige AB
Org.nr: 556963-4537
Aktiebolaget ska äga eller vara delägare i andra företag. Bolaget ska bedriva produktion, underhåll och försäljning av webbportaler, erbjuda konsulttjänster inom onlinemarknadsföring, webbutveckling och e-handel, annons ...