Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Motala

kmn media AB
Org.nr: 556837-9134
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva reklambyråverksamhet, även konsultverksamhet inom marknadsföring och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Kurirengruppen i Sverige AB
Org.nr: 556465-4332
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning och utgivning av tidningar samt därmed förenlig verksamhet.