Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Lidingö

B & P, Bois & Partners AB
Org.nr: 556556-4670
Bolaget skall bedriva rådgivnings-, konsult-, förvaltnings- och förmedlingsverksamhet inom finansiering, juridik, it och corporate finance samt verka som förmedlare av finansiella tjänster. Bolaget skall vidare äga och f ...
Baby Basics AB
Org.nr: 556587-3733
Bolagets verksamhet skall vara produktion av webbaserad journalistik och utgivning av tidningar, annonsförsäljning i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet.
Bonifatu AB
Org.nr: 556577-6985
Bolaget skall bedriva värdepappershandel, dock skall bolaget inte bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelsen eller lagen om finansieringsverksamhet. Bolaget skall också bedriva annonsförsäljning och mediaproduktio ...
First Frame AB
Org.nr: 556878-1180
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fotografverksamhet, reklamfotoverksamhet, eventverksamhet, annonsförsäljning, kursverksamhet inom fotografi samt konsultverksamhet inom media och därmed förenlig verksamhe ...
Hult Solution AB
Org.nr: 556897-3746
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende reklam, PR, annonsförsäljning samt webb- och mobilapplikationer samt därmed förenlig verksamhet.
Kavisio AB
Org.nr: 556323-5158
Bolaget skall bedriva värdepappershandel, dock skall bolaget inte bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet. Bolaget skall också bedriva annonsförsäljning och media prod ...
Spoca HB
Org.nr: 969722-9681
Annonsförsäljning.
The Paper Hub AB
Org.nr: 556878-0679
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reklambyrå, mediaproduktion, annonsförsäljning, förlagsverksamhet, marknadsföring, eventverksamhet och därmed förenlig verksamhet.