Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Kista

GO MO GROUP AB
Org.nr: 556881-8750
Aktiebolaget skall bedriva mediebyrå, reklam, annonsförsäljning, dataprogrammering och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Hyredo Marketing Solutions HB
Org.nr: 969760-9973
Annonsförsäljning på internet med förenlig verksamhet. Försäljning av privat- och företagsannonser via en webbplats.
Sagemcom Nordic AB
Org.nr: 556624-1153
Bolaget skall tillverka, distribuera och sälja handelsvaror särskilt fax- och andra telekommunikationsanordningar, komponenter, reservdelar samt övriga tillbehör för telekommunikation, bedriva webbhandel samt annonsförsä ...
Stockholm Marketing Group AB
Org.nr: 556775-7637
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av medierelaterade tjänster såsom onlinetjänster, reklam- och annonsförsäljning, utbildning, rådgivning inom dessa områden, arrangemang och produktion av konferense ...