Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Kalmar

Guldfemman AB
Org.nr: 556839-4547
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, projektledning och affärsutveckling. Produktion och drift av diverse digitala medier, annonsförsäljning, samt därmed förenlig verksamhet.
LindMarkmedia AB
Org.nr: 556783-9989
Bolaget ska bedriva annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Ramus Media AB
Org.nr: 559001-2612
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, projektledning och affärsutveckling. Produktion och drift av diverse digitala medier, annonsförsäljning, samt därmed förenlig verksamhet.