Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Jönköping

Karlsson & Hall HB
Org.nr: 969728-7358
Produktion och förmedling av nyheter och därmed förenlig verksamhet, exv annonsförsäljning och arrangemang av seminarier och träffar.
Omnes Media AB
Org.nr: 556888-4513
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mediebyråverksamhet, annonsförsäljning, dataprogrammering (webbdesign, webbutveckling), föreläsning inom personlig utveckling, motivation och inspiration och bedriva försä ...
Riksmedia Plats & Eftertextannonsering Sverige AB
Org.nr: 556617-5526
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning och annonsförmedling samt därmed förenlig verksamhet.
RiksMedia Sverige AB
Org.nr: 556223-3055
Bolaget skall bedriva annonsförmedling och annonsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.