Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Falun

VILLAagentur i Dalarna AB
Org.nr: 556984-4375
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, konsultation samt entreprenad av nyproducerade hus. Konsultation vid marknadsföring samt annonsförsäljning. Delgivningstjänster mellan myndigheter och gäldenärer.
ZANN Marketing&Event AB
Org.nr: 556928-7757
Bolaget ska bedriva verksamhet avseende annonsförsäljning, marknadsföring och events samt därmed förenlig verksamhet.