Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Donsö

Södra Bantorget AB
Org.nr: 556549-3409
Bolaget skall äga och förvalta dotterföretag med verksamhet inom områdena informations- och kundtidningsproduktion, marknadsföring och reklam, annonsförsäljning, utgivning av egna publikationer, journalistisk konsultatio ...