Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Bromma

Centuri Sales & Marketing AB
Org.nr: 556970-2318
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva pr-reklam, webbtjänster, annonsutformning samt annonsförsäljning, telemarketing uppdrag och därmed förenlig verksamhet. verksamhet.
Modulmedia Sverige AB
Org.nr: 556675-4387
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, konsultverksamhet inom media, reklam och information, samt bedriva annonsförsäljning i egen regi samt på uppdrag. Bolaget skall även försälja data- produkter såsom datorer, skriva ...
Svenska Webbkonsulterna AB
Org.nr: 556886-1487
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av mediarelaterade tjänster såsom internettjänster, reklam och annonsförsäljning, utbildning och rådgivning inom dessa områden, arrangemang och produktion samt förs ...
Trulls Publishing HB
Org.nr: 969759-8200
Bolaget skall bedriva mediaproduktion avseende tidningar och tidskrifter, webbproduktion och webbutveckling, annonsförsäljning samt bedriva pr och marknadsföring och konsultverksamhet inom mediabranschen, därmed förenlig ...