Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Bro

Simonsson Media AB
Org.nr: 556447-7478
Bolagets skall bedriva annonsförsäljning, restaurangverksamhet, köp och försäljning av fastigheter och värdepapper, vidare skall bolaget skapa och driva olika marknadsföringsprodukter mellan Skandinavien och Spanien samt ...