Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Annonsförsäljning i Bålsta

Media Poolen i Bålsta AB
Org.nr: 556322-7619
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet avseende utgivning av tidskrifter samt försäljning av tryckeri, sätteri, monterings- och reklam samt layouttjänster samt annan därmed förenlig verk- samhet. Bolaget skall även åt u ...
Novorum KB
Org.nr: 969728-2862
Bolaget ska bedriva webbdesign samt konsultuppdrag inom annonsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Rönnbäck Städsupport Stockholm AB
Org.nr: 556431-2691
Bolaget ska bedriva lokalvård, snöskottning, trädfällning, mark och anläggningsarbeten. Konsultverksamhet inom företags- organisation, rekrytering, ledarskap, säkerhet och skydd mot olyckor, utbildning inom SBA-systemati ...
TIPRO Tidskriftsproduktion AB
Org.nr: 556301-7283
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet avseende utgivning av tidskrifter samt försäljnig av tryckeri, sätteri, monterings- och reklam samt layouttjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även åt uppdragsgi ...