Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Altaner i Stavsnäs

Thomas Svensson Maskin och Bygg AB
Org.nr: 556999-3305
Skärgårdsarbeten: Byggnationer av trä typ altaner, trappor, pumphus, bryggor. Svets och smidesarbeten även rostfritt och aluminium. Maskinreparationer som el, hydraulik och svetsning. Uthyrning av höjdliftar och aluminiu ...