Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Altaner i Dalarö

Bygg & Transport Kymendö AB
Org.nr: 556872-4974
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva snickeriarbete, bygga bryggor, hus, altaner. Transporter med båt av byggmaterial och personer och därmed förenlig verksamhet.
Kymendö Skärgårdsbygg AB
Org.nr: 556872-4404
Bolaget ska bedriva snickeriarbete, bygga bryggor, hus, altaner. Transporter med båt av byggnadsmaterial och personer. Undervattensarbete. Spräcker berg och sten. Lägga ut bojar och därmed förenlig verksamhet.