Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Akupunktur i Uppsala

Hälsojouren Berens & Hallmin AB
Org.nr: 556247-6654
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård inklusive laserbehand- ling, akupunktur, idrottsmedicin och utbildningsverksamhet samt handel med vinprodukter och förvaltning av fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper, ...
ILAB, Internationalisering & Ledarskap AB
Org.nr: 556264-9920
Bolaget skall bedriva rådgivning och utbildning i etablering och vidareutveckling av internationell verksamhet, personal- och ledarskapsutveckling, affärs-, och strategiutveckling, internationaliseringsfrågor samt bedriv ...
Ren Hetang Sweden AB
Org.nr: 556779-5827
Bolaget ska förvalta fast och lös egendom, bedriva import, export och försäljning av livsmedel och andra dagligvaror, juveler och smycken samt tillbehör till akupunktur. Bolaget skall även bedriva utbildning i kinesisk m ...
Sinceri AB
Org.nr: 556892-4970
Bolaget ska förvalta fast och lös egendom, bedriva friskvårdsanläggning med kroppsbehandling, traditionell kinesisk medicin, massage samt försäljning av produkter inom friskvårdsområdet. Bolaget skall även bedriva utbild ...