Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Akupunktur i Sundsvall

Bygg o Miljö Hans Elfner AB
Org.nr: 556744-1877
Bolaget skall bedriva handledning, rådgivning, utbildning inom det byggnadstekniska området samt utföra besiktningar av fastig- heter och inomhusmiljöer. Bolaget skall även bedriva rådgivning och behandling inom området ...
Rehab Resurs Ulf Å Lindberg AB
Org.nr: 556506-9696
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik, idrottsskadebehandling, friskvård, utbildning inom friskvård, försäljning av friskvårdsprodukter, akupunktur, ortopedisk manuell medicin och därmed förenlig verksamhet samt handel med ...