Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Akupunktur i Solna

C.N. Komplementärmedicin AB
Org.nr: 556914-5138
Bolaget skall bedriva hypnos, akupunktur, sjukgymnastik med inriktning människor och djur, djurkommunikation, bokproduktion samt utbildning och konsultverksamhet i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet.
Sino-Scandinavian Healthcare AB
Org.nr: 556739-1817
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet med inriktning på akupunktur och andra typer av behandlingar. Även försäljning av hälsopreparat och annan förenlig verksamhet samt förvaltning av värdepapper.