Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Akupunktur i Säve

Cause AB
Org.nr: 556382-4035
Bolaget ska bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning, konferens- och samordningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska erbjuda massage och akupunktur åt människor och åt djur.