Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Akupunktur i Höör

Barnmorskorna Mitt i Skåne AB
Org.nr: 556888-6625
Bolaget skall bedriva mödrahälsovård, ge preventivmedelsrådgivning, förskriva preventivmedel samt ge råd om sexuell hälsa. Bolaget ska utföra gynekologisk cellprovtagning enligt den organiserade screeningen för livmoderh ...
Magnus & Camilla AB
Org.nr: 556719-1217
Bolaget skall marknadsföra och sälja hundfoder i Sverige. Gårdsbutik för försäljning av foder och andra hundprodukter. Erbjuda hundfysioterapi med hjälp av medicinsk laser, akupunktur, motionsband i vatten, osteopati och ...