Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Akupunktur i Halmstad

Cammala fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556404-6935
a) Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt äga, förvalta och avyttra bostadsrättslägenheter, ägarlägenheter samt diverse fastigheter utomlands, b) bedriva handel med värdepapper, c) bedriva förvaltning och handel ...
Fritz Rehab AB
Org.nr: 556937-6626
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara sjukgymnastik, rehabilitering, akupunktur samt inköp, tillverkning och försäljning av konstverk, handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.