Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Akupunktur i Boden

Bodens Medi Klinik AB
Org.nr: 556478-4394
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik, utbildning inom akupunktur, ergonomi, fysioterapi och idrottsmedicin, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
HA:s Fysioterapi AB
Org.nr: 556476-0485
Föremålet för bolagets verksamhet är sjukgymnastik samt utbildningsverksamhet inom akupunktur, fysioterapi, elektro- terapi, ergonomi, idrottsmedicin samt handel med värdepapper och ävensom idka därmed förenlig verksamhe ...