Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Akupunktur i Bälinge

Mattza AB
Org.nr: 556724-0097
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kapitalförvaltning, sjukvård, företagshälsovård, akupunktur, utbilding, trädgårdsverksamhet, konstförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.