Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Akupunktur i Ängelholm

Ecotech Sweden China AB
Org.nr: 556266-7807
Aktiebolaget ska idka handel och konsultverksamhet inom miljö-, byggnads- och maskinteknik, import och export, handel med licenser samt äga och förvalta fastigheter samt utföra traditionell kinesisk medicin med akupunktu ...