Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärsutveckling i Johanneshov

Angelizer Holding AB
Org.nr: 556725-8024
Bolaget skall äga och förvalta bolag och fastigheter samt arbeta med affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Archeus AB
Org.nr: 556901-6685
Bedriva konsultverksamhet inom områdena affärsutveckling, marknad, försäljning, inköp, utbildning, rådgivning samt styrelseuppdrag gentemot företag inom samtliga branscher.
Invajo International AB
Org.nr: 556737-5489
Bolaget ska bedriva förmedling av event, annonsförsäljning, affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
KYP AB
Org.nr: 556978-4290
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, effektivisering samt affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Longview AB
Org.nr: 559028-0201
Bolaget ska starta och utveckla andra bolag, kommersialisera forskningsresultat, bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och produktutveckling. Bolaget ska även bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
MBKL Consulting AB
Org.nr: 556932-6472
Bolaget skall bedriva utbildning, handel, konsultverksamhet och affärsutveckling med inriktning mot sjukvården och värdpappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Next Innovation AB
Org.nr: 556799-4339
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper. Bolaget ska vidare styra och utveckla verksamheten i koncernen, förvalta fast och lös egendom sa ...
NullReferenceException AB
Org.nr: 556989-5195
Bolaget skall bedriva IT-konsultverksamhet inom systemutveckling, programmering, affärsutveckling, rådgivning, utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Odd Bird Stockholm AB
Org.nr: 556815-4727
Bolaget ska direkt eller indirekt via bolag bedriva verksamhet inom affärsutveckling, personlighets- och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten innefattar artistisk verksamhet, utförande av ...
Office Invest Stockholm AB
Org.nr: 556887-3706
Bolaget skall förvärva samt starta och driva kontorshotell, försäljning av administrativa tjänster och ekonomitjänster, konsultverksamhet inom affärsutveckling samt äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenl ...
Promised Land AB
Org.nr: 559011-2123
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom affärsstrategi, organisation, affärsutveckling, marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Retail Advisement Sweden AB
Org.nr: 556880-9197
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende expansion, tillväxt och affärsutveckling inom detaljhandel samt därmed förenlig verksamhet.
S Hebert Miljökonsult AB
Org.nr: 556432-0298
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och affärsutveckling inom miljövård samt därmed förenlig verksamhet.
Sirocco AB
Org.nr: 556755-5999
Bolagets verksamhet ska vara att erbjuda konsulttjänster, projektledning, försäljning av hårdvara och mjukvara inom affärsutveckling och kundhanteringslösningar och därmed förenlig verksamhet.
Sirocco Group AB
Org.nr: 559009-4776
Bolaget skall, direkt eller indirekt, verka för en ändamålsenlig samordning och utveckling av den verksamhet som bedrivs i dotterbolag, främst avseende konsulttjänster, projektledning, försäljning av hårdvara och mjukvar ...
Viandell AB
Org.nr: 556867-2041
Bolaget skall främst bedriva konsultverksamhet inom event, företagsevent, marknadsföring, affärsutveckling, rådgivning inom IT, samt import av produkter såsom telefonartiklar, kläder och därmed förenlig verksamhet.