Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärssystem i Lund

Adderat i Sverige AB
Org.nr: 556199-4632
Bolaget skall bedriva konsultation inom redovisning, konsultation och programmering av affärssystem och webblösningar, försäljning av programvara och böcker, konsultation inom produktionsteknik och i övrigt konsultation ...
DryDoc Konsult AB
Org.nr: 556977-3764
Service av dykutrustning. Utbildning inom dykning. Utbildning inom första hjälpen och HLR. Konsult inom affärssystem och kvalitet.
Edge Konsult AB
Org.nr: 556851-1520
Bolaget skall på uppdrag av företagsledningar bistå med konsulttjänster inom ekonomi, redovisning och styrning samt bistå vid utveckling av ekonomi- och affärssystem och därmed förenlig verksamhet.
Espinas AB
Org.nr: 556296-8684
Bolaget ska bedriva distribution av programvaror och rådgivning avseende IT-relaterade funktioner samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel, uthyrning och service av datorer, program och sys ...
Gobito Consulting AB
Org.nr: 556788-2419
Rådgivning, projektledning och applikationsutveckling inom IT-affärssystem.
MENCO International AB
Org.nr: 556428-1383
Bolaget skall bedriva konsulterande och rådgivande verksamhet och utredningar inom företrädesvis, företagsledning, organisation, projektledning, projektutvärdering, marknadsanalys, affärssystem, samt därmed förenlig verk ...
Tarfala Infotech AB
Org.nr: 556798-5170
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom informationsteknik, affärssystem och verksamhetsstöd. Bolaget ska bedriva handel med värdepapper och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verk ...