Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärssystem i Linköping

BRP Systems AB
Org.nr: 556658-2770
Bolaget ska utveckla och sälja affärssystem anpassade för små och medelstora organisationer med tjänsteproduktion. Bolaget ska även bedriva bokföring- och redovisningsverksamhet.
Grebosteffe AB
Org.nr: 556683-8222
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva programutveckling, försäljning av dataprogram, konsultverksamhet inom affärssystem, annonsförsäljning på internet, byggnation av fastigheter, förvaltning och uthyrning av ...
KS Partner i Trelleborg AB
Org.nr: 556674-1608
Bolaget skall bedriva utveckling, support och implementering av IT-affärssystem, projektprogrammering och design av programvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Tobias Andersson Teknik & System AB
Org.nr: 556545-9822
Bolaget ska bedriva försäljning av varor samt konsult- och utbildningstjänster inom databranschen avseende installation och utbildning beträffande affärssystem, datakommunikation mellan olika företag och orter, nätverk i ...
zeptonic EF
Org.nr: 769620-2626
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bilda en plattform för ekonomisk företagande för ett fåtal med varandra väl förtrogna och pålitliga personer och som besitter de kunskape ...