Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärsjuridik i Upplands väsby

Jurcom AB
Org.nr: 556751-8955
Bolaget ska bedriva dels juridisk verksamhet med inriktning på asyl- och migrationsrätt, medborgarkunskap, marknadsrätt samt affärsjuridik, dels konsultverksamhet vid organisationsförändringar inklusive HR frågor och led ...
Mats Kilander Ekonomi AB
Org.nr: 556219-0131
Bolaget skall bedriva revision, redovisning och bokföring, skatterådgivning, ekonomiska konsultationer, affärsjuridik associationsfrågor, familjerätt, privatekonomi och därmed förenlig verksamhet.