Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärsjuridik i Furuvik

DPR Dataservice AB
Org.nr: 556930-4115
Bolaget ska bedriva utveckling och kundsupport av dataprogram samt ge service inom affärsjuridik, även äga och förvalta fast och lös egendom.