Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Advokat i Växjö

Advokat Bengt Almryd AB
Org.nr: 556647-2352
Bolaget skall bedriva advokatbyråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Advokat Björn Bergman AB
Org.nr: 556650-8643
Bolaget skall uteslutande bedriva advokatverksamhet.
Advokat Jan Pyrell AB
Org.nr: 556526-3497
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Advokat Torgny Dahlberg AB
Org.nr: 556592-0435
Bolaget skall driva advokatverksamhet.
Advokatbyrån Bjurgert AB
Org.nr: 556754-5628
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Advokatbyrån Linda Björnsdotter AB
Org.nr: 556839-6401
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva advokatverksamhet.
Advokatbyrån Tomas Malm AB
Org.nr: 556872-4537
Föremålet för bolagets verksamhet är advokatverksamhet.
Advokaten Karin Berg AB
Org.nr: 556349-5224
Bolaget skall driva advokatbyrå ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Advokaten Torgny Eklund AB
Org.nr: 556468-4214
Bolaget skall uteslutande, under förutsättning av medgivande av Sveriges Advokatsamfunds styrelse, driva advokatverksamhet.
Advokatfirman Glimstedt Växjö AB
Org.nr: 556837-4515
Föremålet för bolagets verksamhet är uteslutande att driva advokatverksamhet.
Avant Advokater AB
Org.nr: 556631-6757
Bolaget skall driva uteslutande advokatverksamhet.
Büngers Advokatbyrå AB
Org.nr: 556229-8546
Bolaget skall uteslutande under förutsättning av medgivande av Sveriges advokatsamfunds styrelse driva advokatverksamhet samt lämna service åt advokatbyråer.
Gärde Wesslau Advokatbyrå Sydost AB
Org.nr: 556972-5418
Bolaget ska uteslutande bedriva advokatverksamhet.
Månsson Advokatbyrå AB
Org.nr: 556777-2602
Aktiebolaget ska bedriva advokatverksamhet.
RosholmDell Advokatbyrå AB
Org.nr: 556858-6290
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva advokatverksamhet.
Swenneby Advokatbyrå AB
Org.nr: 556235-1089
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet och därmed förenlig verksamhet.