Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Advokat i Värnamo

Advokat Håkan Sjöman AB
Org.nr: 556435-8231
Bolaget skall driva advokatverksamhet.
Advokat Olof Larsson AB
Org.nr: 556589-2089
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Advokatbyrån Toni Radtke AB
Org.nr: 556780-9065
Advokatverksamhet
amber advokater Bertil Stridh AB
Org.nr: 556444-1250
Bolaget skall driva advokatverksamhet.
Amber advokater Mikael Halonen AB
Org.nr: 556945-1742
Föremålet för bolagets verksamhet är uteslutande att driva advokatverksamhet.
Amber Advokater Värnamo KB
Org.nr: 928000-4731
Advokatrörelse
Wikefeldts Advokatbyrå AB
Org.nr: 556495-9160
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet och därmed förenlig verksamhet.