Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Advokat i Tyresö

Advokatfirman Girhammar AB
Org.nr: 556956-4692
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.
Advokatfirman Nils Nyberg AB
Org.nr: 556452-5896
Bolaget skall uteslutande att under förutsättning av medgivande av Sveriges advokatsamfunds styrelse driva advokatverksamhet.
Advokatfirman Per Lindquist AB
Org.nr: 556803-7633
Föremålet för bolagets verksamhet är uteslutande att driva advokatverksamhet.
Advokatfirman Schaub AB
Org.nr: 556629-9136
Föremålet för bolagets verksamhet är uteslutande att driva advokatverksamhet.
Per Branting AB
Org.nr: 556464-1180
Bolaget skall bedriva förvaltning av fast och lös egendom och därmed sammanhängande verksamhet.
Sven-Göran Alm Advokat AB
Org.nr: 556412-5283
Bolagets verksamhet är uteslutande att under förutsättning av medgivande av Sveriges Advokatsamfunds styrelse driva advokatverksamhet.