Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Advokat i Limhamn

Advokat Andreas Gasparius AB
Org.nr: 556313-2967
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.
Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB
Org.nr: 556871-8802
Advokatverksamhet
Advokatbyrån Teklic & Co AB
Org.nr: 556601-2711
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.
Advokatfirman Glenn Brorström AB
Org.nr: 556665-0940
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.
Advokatfirman Hans Antonson AB
Org.nr: 556518-2762
Föremålet för bolagets verksamhet är uteslutande att driva advokatverksamhet.
Juristfirman C-J Lindgren AB
Org.nr: 556656-5452
Bolaget skall bedriva juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet, samt bedriva handel med värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Zarr Förvaltnings AB
Org.nr: 556407-7948
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andra värdepapper, samt fastigheter, ävensom idka all annan därmed förenlig verksamhet.