Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Advokat i Landskrona

Advokat AB Citadellet
Org.nr: 556446-8535
Föremålet för bolagets verksamhet är uteslutande att bedriva advokatverksamhet.
Advokat Johan Sjöström AB
Org.nr: 556546-1786
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.
Advokat Jörgen Rosén AB
Org.nr: 556657-2474
Bolaget skall bedriva advokatbyrå samt därmed förenlig verksamhet.
Advokataktiebolaget Urban Jansson & Partners
Org.nr: 556384-4835
Bolaget skall under förutsättning av medgivande av Sveriges Advokatsamfunds styrelse driva advokatverksamhet.
Advokatfirman Anders Persson AB
Org.nr: 556360-2167
Bolaget skall uteslutande under förutsättning av medgivande av Sveriges Advokatsamfunds styrelse driva advokatverksamhet.
ADVOKATFIRMAN BERGMAN & PERSSON HB
Org.nr: 916764-7156
ADVOKATVERKSAMHET.
Advokatfirman Bertil Andersson AB
Org.nr: 556362-5184
Bolaget skall uteslutande under förutsättning av medgivande av Sveriges advokatsamfunds styrelse driva advokatverksamhet.
Advokatfirman Delmar AB
Org.nr: 556311-8412
Bolaget skall, under förutsättning av medgivande av Sveriges Advokatsamfunds styrelse, driva advokatverksamhet.
Advokatfirman Peter Henrysson AB
Org.nr: 556661-7857
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Bonair Karlgren Petersson AdvokatAB
Org.nr: 556969-9993
Aktiebolaget ska driva advokatverksamhet.
Landskrona Advokatbyrå AB
Org.nr: 556483-6814
Bolaget skall under förutsättning av medgivande av Sveriges Advokatsamfunds styrelse, driva advokatverksamhet.
Schlasbergs Advokatbyrå AB
Org.nr: 556345-1714
Föremålet för bolagets verksamhet är uteslutande att under förutsättning av medgivande av Sveriges Advokatsamfunds styrelse driva advokatverksamhet.