Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Advokat i Enskede

7W Advokatbyrå AB
Org.nr: 556507-0496
Bolaget skall bedriva uteslutande advokatverksamhet.
7W Law Advokatbyrå AB
Org.nr: 556691-9881
Bolaget skall bedriva uteslutande advokatverksamhet.
Advokat Lars Viklund AB
Org.nr: 556486-5177
Bolaget skall uteslutande att under förutsättning av medgivande av Sveriges Advokatsamfunds styrelse bedriva advokatverksamhet.
Anders Anell Enskede AB
Org.nr: 556836-1306
Aktiebolaget ska bedriva juridisk och ekonomisk konsult- verksamhet, underhållningsverksamhet inom musikbranschen och idka därmed förenlig verksamhet.
Anders Anell Konsult AB
Org.nr: 556836-1314
Aktiebolaget ska bedriva juridisk, ekonomisk och historisk konsultverksamhet samt fastighets- och trädgårdsskötsel och idka därmed förenlig verksamhet.
Anders Anell Östermalm AB
Org.nr: 556836-1298
Aktiebolaget ska bedriva juridisk konsultverksamhet, förmögenhetsförvaltning och idka därmed förenlig verksamhet.
Friman Advokatbyrå AB
Org.nr: 556921-0296
Bolaget ska uteslutande driva advokatverksamhet samt förvalta fast och lös egendom.
Raqt AB
Org.nr: 556609-1681
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag äga, förvalta och bedriva handel med lös och fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.