Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Tullinge

B.-O, Lidbergs AB
Org.nr: 556108-9342
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom områdena administration, ekonomi och data samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bescon AB
Org.nr: 556779-6452
Bolaget skall bedriva konsultationer inom IT, utbildning, administration samt handel inom namnda områden, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Brandstams Redovisning AB
Org.nr: 556508-9728
Bolaget skall bedriva redovisning, utbildning och konsult- verksamhet inom ekonomi och administration och därmed förenlig verksamhet.
Compentia AB
Org.nr: 556579-6231
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, utbildning och konsultverksamhet inom ekonomi och administration, och därmed förenlig verksamhet.
Deadm Konsult HB
Org.nr: 969675-7799
Konsultverksamhet inom data, ekonomi och administration med inriktning på bank- och försäkringssektorn. Marknadsföring och försäljning av produkter inom området hälsa, friskvård och väl- befinnande. Ägande av travhäst oc ...
HBET CONSULATOR
Org.nr: 916610-3128
KONSULTVERKSAMHET AVSEENDE TEKNIK, EKONOMI OCH ADMINISTRATION
Korrekt Redovisning JB AB
Org.nr: 556978-5271
Bolagets verksamhet skall vara att erbjuda företag och privatpersoner en helhetslösning inom ekonomiområdet. Ekonomi-, administration- och IT-tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Lakona AB
Org.nr: 556275-2484
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, administration och ekonomi samt driva annan därmed förenlig verksamhet.
Lightsome AB
Org.nr: 556778-1330
Bolaget ska bedriva verksamhet inom illustrationer, utbildning och administration samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Mina Arbeten Administration Sverige AB
Org.nr: 556976-4516
Bolaget ska bedriva utveckling, försäljning och installation av programvaror samt support, utbidning och administration av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Remoy Bemanning & Uthyrning AB
Org.nr: 556826-8980
Bolaget ska bedriva uthyrning av personal inom ekonomi, redovisning, administration, marknadsföring och försäljning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Svealand Invest AB
Org.nr: 559007-7870
- Factoring (administration av- samt belåning av kundfakturor), - Leasing (personbilar, lastbilar, båtar och andra fordon), - Värdepappershandel (köp och försäljning av aktier, optioner och andra värdepappershandlingar), ...
Yardhouse AB
Org.nr: 556860-0208
Musik och inspelningsstudio med möjlighet till utbildning samt konsultverksamhet inom musikområdet och andra närliggande områden inom administration och företagsledning.