Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Spånga

Aktiebolaget T Pilebro
Org.nr: 556523-1403
Bolaget skall saluföra och utföra IT-konsulting rörande system- administration och installation, saluföra och utföra videoredigering samt saluföra och utföra tjänster inom trä- och hushantverk, bedriva handel med värdepa ...
Betatron Svenska AB
Org.nr: 556103-5667
Bolaget skall äga, investera, vårda, forska, experimentera, utveckla, utföra, öppna, bedriva, köpa, sälja, samt bedriva handel och entreprenad, företrädesvis inom följande olika områden: utbildning, skolor, konsulttjänst ...
ECEA Ek & Adm AB
Org.nr: 556584-2829
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Ekerö Billack AB
Org.nr: 556360-6325
Bolagets verksamhet ska vara billackering, måleri samt därmed förenlig verksamhet samt bedriva godstransporter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva redovisning och administration på konsultbasis.
Förvaltnings Aktiebolaget Malmudden
Org.nr: 556234-5313
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, aktier och övriga värdepapper, bedriva byggnadsverksamhet samt konsulterande verksamhet inom områdena finansiering, administration, organisat ...
Grana Finanskonsult AB
Org.nr: 556028-8770
Bolaget skall bedriva finansiell rådgivning inom administration, finansiering och eknomi samt därmed förenlig verksamhet.
Ingermanland AB
Org.nr: 556843-5852
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom finansiella sektorn, marknadsföring, data, IT lösningar, affärsutveckling, försäljning och därmed förenlig verksamhet. Företagspresentationer, PR tjänster. Bokförings och redovi ...
Kjerstin Smeds Design AB
Org.nr: 556513-5810
Bolaget skall bedriva utveckling och produktion med kreativ inriktning samt tillhandahållande av tjänster som omfattar formgivning inom kläd- och mönsterdesign, inredning och bildproduktion samt därmed sammanhängande rep ...
LJ Engineering AB
Org.nr: 556619-1549
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, telecom och verkstadsindustri. Konsulttjänster inom ovanstående områden såsom att erbjuda mekanikkonstruktion och elektronikkonstruktion. Tekniska analyser och utredningar ...
Louise Hugemark Malmström AB
Org.nr: 556955-8033
Bolaget skall ha som föremål för sin verksamhet att tillverka och sälja keramik och annat hantverk, bedriva utbildning och tillhandahålla andra tjänster inom keramik och hantverk. Bedriva konsultverksamhet inom forskning ...
LP Affärskonsult AB
Org.nr: 556711-6537
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom logistik, administration, management, distribution och affärssystem samt genom dotterbolag bedriva grossisthandel med glass samt därmed förenlig verksamhet,
Mälarstranden Idé & Projekt administration KB
Org.nr: 916606-3819
Projektadministration, ekonomisk och juridisk konsultation samt affärsförmedling.
Online Impact InMaSo AB
Org.nr: 556797-1840
Bolaget skall bedriva web-byrå med fokus på strategi- och affärsutveckling, design, kommunikation och administration inom digital marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
PAP Music & Design KB
Org.nr: 916620-4389
Produktion och management inom områdena: scenframträdanden, media, design, utställning samt övrig programverksamhet, även innefattande administration och ekonomi. Dessutom inköp, försäljning och uthyrning av produkter oc ...
Projektkonsult M Öhman AB
Org.nr: 556458-6773
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara dels projektledning och konsultationer inom administration och ADB-teknik samt därmed förenlig verksamhet, dels kennel, djurmassage och utbildning inom husdjurshållning och dä ...
Selbo Consulting AB
Org.nr: 556883-1647
Bolaget skall bedriva: Specialiserad butikshandel med livsmedel. Handel med olivolja, oliver, kaffe, te och delikatesser samt produkter som innehåller eller anknyter till dessa råvaror såsom kosmetiska preparat och hälso ...
T & T Förvaltnings AB
Org.nr: 556264-6561
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, aktier och övriga värdepapper, bedriva byggnadsverksamhet, mäkleriverksamhet samt konsulterande verksamhet inom områdena finansiering, administration, organisation, marknadsfö ...
Täby affärsbyrå EF
Org.nr: 769615-9065
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete och, eller ge möjligheter till studier, personlig utveckling och andra aktiviteter som kan gynna medlemmen. Föreningen b ...
Vendero AB
Org.nr: 556888-9504
Bolagets skall erbjuda konsultativ verksamhet inom redovisning, affärsutveckling, utbildning, verksamhetsutveckling och IT samt därtill hörande verksamhet. Verksamheten syftar även till köp och försäljning av fastigheter ...
Z & M Invest AB
Org.nr: 556227-3515
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom administration för daglivaruhandel, butiksutveckling samt bedriva rådgivning i marknads- och försäljningsfrågor för dagligvaru- handel samt i egen regi elle ...