Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Skellefteå

Anna Ängvall AB
Org.nr: 556877-1637
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom ekonomi och administration samt organisationsutveckling. Äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Balanserad Företagsutveckling Skellefteå AB
Org.nr: 556850-2461
Bolaget skall bedriva tjänster inom områdena ekonomi, administration, redovisning, utbildning, informationsteknologi, uthyrning av personal, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verks ...
Bestkon i Skellefteå AB
Org.nr: 556641-1608
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring, administration, entreprenadsamordning, bemanningstjänster inom åkerinäringen samt därmed förenlig verksamhet.
Bocamic Konferenser & Möten AB
Org.nr: 556899-6689
Aktiebolaget ska bedriva administration av företagsarrangemang, konferensbokningar, företagsevent samt därmed förenlig verksamhet.
Burlingruppen AB
Org.nr: 556642-5335
Bolaget skall bedriva uppdragsverksamhet inom avsnittet företagsledning, marknadsföring och administration, köp, försäljning och förvaltning av aktier samt idka härmed förenlig verksamhet.
Burlingruppen Holding AB
Org.nr: 556916-8411
Aktiebolaget ska bedriva uppdragsverksamhet inom företagsledning, marknadsföring och administration, köp och försäljning och förvaltning av aktier i dotterbolag samt därmed förenlig verksamhet.
Industridata Christer Larsson AB
Org.nr: 556338-1150
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet med ADB-inriktning inom industriell ekonomi, administration, produktion, äga och förvalta fastighet, förvaltning av värdepapper, sälja reservdelar och tillbehör ...
JF Holding AB
Org.nr: 556796-4142
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom administration och ledning, äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
JonFor AB
Org.nr: 556664-9975
Bolaget skall bedriva konsult verksamhet inom IT med inriktning på telekom, system administration, webhotell, webbdesign, CAD, bildbehandling och fotografering, äga och förvalta värdepapper, handel och uthyrning av maski ...
KM Holmberg Konsult Handelsbolag
Org.nr: 969640-4335
Konsultverksamhet inom företagsekonomi, administration samt rådgivning och projektledning inom kemiteknik.
LINDGRENS CONSULT I SKELLEFTEÅ AB
Org.nr: 556446-0953
Bolaget skall bedriva utredning, projektledning, projekt- administration, kontroll, planering, tillverkning och reparation mot verkstadsindustrin, samt ekonomisk redovisning, bokslut och länk mellan verkligheten och revi ...
NPB Administration AB
Org.nr: 559001-7363
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet och konsult- verksamhet avseende management och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Radiko AB
Org.nr: 556922-9056
Konsultverksamhet inom redovisning, IT, administration och utbildning samt därmed likande verksamhet.
Redo Vision I Skellefteå AB
Org.nr: 556954-6129
Bolaget ska erbjuda tjänster inom områdena ekonomi, administration, redovisning, utbildning, informationsteknologi, uthyrning av personal, äga och förvalta fastigheter och värdepapper
Repay Invest AB
Org.nr: 556045-1618
Bolaget skall bedriva uthyrningsverksamhet av lokaler och inventarier, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, äga och förvalta fastigheter, konsultverksamhet avseende management och administration samt direkt ell ...
Tegeson AB
Org.nr: 556675-2183
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom administration, utbildning, ekonomistyrning, management, copywright och journalistik. Verksamheten skall också omfatta import och export av dam- och he ...