Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Sala

Axplocket Assistansservice i Sala HB
Org.nr: 969703-8462
Bolaget skall bedriva tjänster och administration inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Kransbindning, blomsterbindning, blomsterarrangemang. Handel och tillverkning av presentartik ...
Boucon AB
Org.nr: 556639-3087
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ganbare AB
Org.nr: 556523-3177
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom risk management och affärsutveckling inom skadeförsäkring, såväl direkt som indirekt, bedriva konsultverksamhet rörande administration och utbildningsverksamhet, bedriva hande ...
GoProfessional Sweden AB
Org.nr: 556945-7723
Föremålet för företagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom drift och utveckling av IT-system. Företaget ska även bedriva konsulttjänster inom redovisning, personalfrågor och administration samt därmed före ...
Gruvtornet Förvaltning AB
Org.nr: 556766-7216
Bolaget skall bedriva verksamhet inom fastighetsförvaltning, fastighetsservice, byggnation, administration samt förvaltning av värdepapper och annan fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
JoyLab HB
Org.nr: 916578-3755
Konsultverksamhet inom utbildning, administration och evenemang. Uppfödning, försäljning och tävling av dressyrhästar och ponnyer. Komplementärmedicinska behandlingar och utbildning inom massage och energimedicin
N Stridhs Företagsservice AB
Org.nr: 556890-5060
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultativ verksamhet inom administration och företagsekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Repson Redovisning AB
Org.nr: 556755-7631
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom redovisning och administration.
ricoren HB
Org.nr: 969679-9510
Konsultverksamhet inom administration och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Scalini AB
Org.nr: 556947-1989
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom restaurang, pub, café och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn samt uthyrning av lokaler, fastighetsskötsel och därmed förenlig v ...
Snarpsätra gård AB
Org.nr: 556409-1204
Bolaget skall bedriva stuteriverksamhet, kursverksamhet inom ekonomi, administration, el och hästvård, konsultverksamhet inom ekonomi, data, el, ledarutbildning, häst och ridutbildning, elinstallationer samt äga och förv ...
Sport Consult Bergling AB
Org.nr: 556344-5633
Bolaget skall bedriva handel med varor och tjänster inom golfbranscen, idka handel med värdepapper utföra tjänster inom redovisning, administration samt därmed förenlig verksamhet.