Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Enköping

Bjurström Info Konsult AB
Org.nr: 556872-4438
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom PR och kommunikation, produktion av texter och trycksaker, administration av utbildning och artiklar samt därned förenlig verksamhet.
Caparison Consulting & Horses AB
Org.nr: 556522-9555
Bolaget skall bedriva systemutveckling och kursverksamhet inom informationsteknologi och multimedia, bedriva handel, utbildning och avel inom ridsport, bedriva handel med värdepapper, bedriva utveckling och administratio ...
Duktil Svenska AB
Org.nr: 556628-3890
Bolaget skall utföra el- och VVS-installationer. Idka byggnadsverksamhet. Utföra konsult-och utvecklingsarbete inom IT, ekonomi, juridik och administration. Arbeta med bemanningsarbete. Samt idka härmed förenlig verksamh ...
EPK i Enköping AB
Org.nr: 556759-9146
Bolaget skall tillhandahålla sjukskötersketjänster, vård och omsorg samt utbildning till privata vårdinrättningar, landsting och kommuner även så tillhandahålla konsultverksamhet inom utbildning och administration till i ...
Erpes & Selma AB
Org.nr: 556250-8720
Bolaget skall handha administration för i koncernen ingående dotterbolag samt driva handel med värdepapper och konsultationer inom mode samt därmed förenlig verksamhet.
Företagskonsulten i Enköping AB
Org.nr: 556563-7732
Bolaget skall bedriva redovisning, revision, administration, utbildning, PC-program och hårdvarususpport, försäljning av datorer och tillbehör. Båtuthyrning. Verksamheten omfattar också naprapatverksamhet, förebyggnade f ...
GATA Konsult AB
Org.nr: 556351-3364
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration, äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
HBet Sjömans Revisionsbyrå
Org.nr: 916513-1799
Redovisning, revision, administration och företagskonsultverksamhet.
Hyritania AB
Org.nr: 556490-4208
Bolaget skall köpa, sälja och förvalta börnoterade och icke börsnoterade aktier och bedriva förvaltnings- och uppdragsverksamhet. Inom ramen för det skall bolaget utveckla egna och på upp- drag även samarbetspartners aff ...
Installationsteknik Contracting Sverige AB
Org.nr: 556523-2500
Bolaget skall bedriva bygg, el- och teleinstallationsverksamhet samt handla med produkter inom nämnda områden. Bolaget skall även idka konsultverksamhet inom ekonomi och administration ävensom förenlig verksamhet.
Jarl & Co Reklambyrå AB
Org.nr: 556489-2981
Bolaget skall driva uppdragsverksamhet inom reklam, tryck och grafiska artiklar samt ordbehandling, översättningar, administration och redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet.
JOHBE Maskin & Konsult AB
Org.nr: 556981-4782
Aktiebolaget ska bedriva handel och uthyrning av maskiner, bilar och inventarier inom lantbruks- och entreprenadbranschen. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom försäljning, lantbruksnäring, ekonomi, administra ...
Lidén Invest AB
Org.nr: 556563-1982
Bolaget skall utveckla och sälja tjänster inom data och administration, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, bedriva entreprenad- och grävverksamhet, projektledning inom entreprenadverksamhet, konsulttjänster a ...
Lifco Dental AB
Org.nr: 556061-7747
Bolagets har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier samt att tillhandahålla koncerngemensamma funktioner för dotterbolagens räkning såsom centrallager för dentalprodukter, administration och driva i ...
NIKHAM AB
Org.nr: 556961-1923
Konsultativ och behandlande verksamhet inom områdena hälso- och sjukvård samt friskvård liksom undervisningsverksamhet och administration inom nämnda områden.
R & U Brunsbergs Administration HB
Org.nr: 916514-9098
Tillhandahålla administrativa tjänster som sekreterar-, bokförings-, marknadsförings-, design- och datatjänster.
Rabogård Förvaltning AB
Org.nr: 556624-2920
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, alternativa behandlingsmetoder inom friskvård, konsultverksamhet inom bygg och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Sebbside AB
Org.nr: 556692-7223
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende översyn och service av gatubelysning. Konsultation inom administration i restaurangbranschen. Rekrytering och personaluthyrning.
Triss Ekonomi AB
Org.nr: 556679-5174
Bolaget ska bedriva redovisning och administration.