Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Borlänge

Aubiose AB
Org.nr: 556392-8885
Bolaget skall bedriva försäljning av stalltillbehör, uppfödning och tävlingsverksamhet med travhästar samt administration och förvaltning av tidsbefraktat fartyg ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
BNB Trading AB
Org.nr: 556437-2703
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, (mek. verkstad, kraft- och stålverk, företrädesvis), energi-, bil-, båt-, ...
CCS Healthcare Nordic AB
Org.nr: 556851-7105
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, förvalta, köpa och sälja fast egendom samt aktier och andelar i andra företag och bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall därutöver sälja ...
Controllum AB
Org.nr: 556544-9526
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster, administration, bokföring och deklarationer.
Coompanion Mitt EF
Org.nr: 769618-3172
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att marknadsföra och synliggöra medlemmarnas rådgivningskompetens inom områden som ekonomi, juridik och administration. Föreningen kan vidare ...
Corit Redovisning AB
Org.nr: 556249-7833
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företags- administration, redovisning, ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Ek-kollen AB
Org.nr: 559032-2706
Medverka för helhets-lösningar inom ekonomi och administration. Konsultationer i samband med boksluts- och skattefrågor inom verksamheter bedrivna i bolagsform, samtalspartner till främst fåmansägare löpande samt rådgivn ...
Eko Tek i Dalarna EF
Org.nr: 769602-8211
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekomomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna bereds arbete. Nämnda syften uppnås genom att gentemot företag och organisationer arbeta med proble ...
Ekonic AB
Org.nr: 556295-0344
Bolaget ska utföra konsultationer och produktion inom administration, ADB, public relations och film, idka utbildning, rådgivning, kursverksamhet och materialframställning i frågor som rör droger, samlevnad och andra soc ...
Fakturabolaget Dalarna AB
Org.nr: 556987-4414
Bolaget bedriver verksamhet inom egenanställning, personaluthyrning och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Fakturabolaget Sverige AB
Org.nr: 556995-0289
Bolaget bedriver verksamhet inom egenanställning, peronaluthyrning och administration och därmed förenlig verksamhet.
Klipperian Borlänge AB
Org.nr: 556858-9252
Bolaget skall bedriva frisörverksamhet, skönhetsbehandlingar. Företaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, f ...
Lars Haglöf Profile Company AB
Org.nr: 556771-6849
Bolaget ska bedriva konsultationer inom administration, idka personaluthyrning, äga och förvalta fastigheter, idka lokalvård, bedriva förrådshotell och lagerhantering, tillverka fritidsartiklar och konfektion samt försäl ...
Micto AB
Org.nr: 556959-1703
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, uthyrning av lägenheter och lokaler, köp, försäljning, import, export, tillverkning, uthyrning och konsultverksamhet samt utföra legoarbeten inom byggnads-, verkst ...
Mobile Order Sweden AB
Org.nr: 556966-6760
Företaget ska bedriva försäljning, utveckling och förmedling av mobila betalningslösningar till restaurangbranschen. Det kommer även förekomma tjänster som försäljning av reklam, mjukvaru- produkter, konsulttjänster för ...
Naked Hill AB
Org.nr: 556852-2238
Bolaget ska bedriva verksamhet genom entreprenaduppdrag inom snickeri- och verkstadsindustri och med dessa förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva verksamhet inom författande och strukturerad administration.
Nätverk Tunnplåt i Dalarna EF
Org.nr: 769615-6780
Firman har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla medlemsföretagen att bli ledande i regionen inom bearbetning av tunnplåt där en vidareutveckling av nya affärsidéer och produkter me ...
Procoma Konsult AB
Org.nr: 556330-2107
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel och förvaltning av aktier och andra värdepapper, idka konsult- verksamhet inom områdena företagsledning, företagsekonomi och administration, idka leasing- oc ...
S.N.O Music EF
Org.nr: 769619-3171
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att sköta in och utbetalningar knutna till föreningens verksamhet. Medlem deltar i verksamheten genom musicerande såsom liveframträdanden, st ...
Sjöstrand Autolack AB
Org.nr: 556291-1320
Bolaget ska utföra transporttjänster, kontors-administration och bokföringstjänster, bedriva plåt och lackeringsarbeten, fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler samt därmed förenlig verksamhet.