Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Alingsås

A & H Liljeblad Konsult AB
Org.nr: 556109-8483
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration jämte därmed förenlig verksamhet.
AB Invested
Org.nr: 556898-0733
Konsultverksamhet med inriktning mot bokföring, löne- administration och deklaration.
Göte Granström Konsult AB
Org.nr: 556280-2925
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende redovisning, finansiering - dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse - och administration, förvalta fast och lös egendom, bedriva hästuppfödning samt bedriv ...
Isaksen Snickeri All Konsult AB
Org.nr: 556729-2627
Bolaget ska bedriva konsulting inom verktyg och maskiner, snickeriutveckling, administration och utbildning och omvårdnad, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, och bedriva därmed förenlig verksamhet.
KjeMar HB
Org.nr: 969755-1167
Konsulthjälp inom redovisning, administration och utbildning samt försäljning av hantverk.
Kran-Uffe AB
Org.nr: 556948-8025
Företaget skall bedriva åkeriverksamhet, redovisning och administration, äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
MIKAEL WIBERG AB
Org.nr: 556370-4294
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administration och organisation, handel med adb utrustning, köpa, försälja och förvalta värdepapper och annan lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
N Anulf Konsult AB
Org.nr: 556739-8986
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration.
RANC Consulting AB
Org.nr: 559015-0834
Aktiebolaget skall utöva rådgivning inom marknadsföring, ekonomi, administration och förvaltning, ävensom bedriva egen förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Sventhor AB
Org.nr: 556754-3490
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom personal, administration och hälsovård samt förvaltning av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Ultimata Ekonomi i Alingsås AB
Org.nr: 556810-1421
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kapitalförvaltning samt konsultverksamhet inom ekonomi och administration och därmed förenlig verksamhet.